Friday

Bugtong : Filipino Riddles Part 2
Bugtungan Tayo ! !!
 1. May puno walang bunga, may dahon walang sanga.

 2. Lumuluha walang mata, lumalakad walang paa.

 3. Buto't balat, lumilipad.

 4. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo.
 5. Tungkod ni apo, hindi mahipo.

 6. Eto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhik.

 7. Dalawang batong itim, malayo ang nararating.

 8. Kulang ang pamilya, kung ito'y wala pa.

 9. Ang sariwa'y tatlo na, ang maitim ay maputi na, ang bakod ay lagas na.

 10. Nagbibigay na'y sinasakal pa.

 11. Sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi.
 12. Manok kong puti, tumalon sa pusali.

 13. Isda ko sa Sapa, sapin-sapin ang taba.

 14. Nang munti ay may buntot nang lumakiy napugot.

 15. Eto na si Kaka, may sunong na dampa.

Halimbawa ng bugtong: 1 - 2 - 3 - 4Bugtong tungkol sa prutas 1 - 2.

Sagot:


 1. Sandok
 2. Pluma

 3. Saranggola

 4. Aso

 5. Ningas ng kandila
 6. Paa

 7. Mata

 8. Anak

 9. Matanda

 10. Bote

 11. Basket

 12. Hugas Bigas

 13. Saha ng Saging
 14. Palaka

 15. Pagong


1 comment:

Anonymous said...

Add some more bugtong (riddles) w/ answers so many can use the examples of the bugtong:)