Wednesday

Halimbawa ng bugtong tungkol sa prutas


Bahay ni Mang Pedro, punung-puno ng bato.


Isang maliit na bulsa, punung puno ng paminta.

Bahay ni Santa Ana punong puno nang bala.

Puno ay buko-buko, dahon ay abaniko,

Bunga ay parasko, perdigones ang buto
.

Baboy sa pulo, ang balahibo ay pako.


Baboy ko sa Mariveles, balahibo’y matutulis.


Isang magandang prinsesa, ligid na ligid ng espada.

Dahong pinagbungahan, bungang pinagdahunan.

Isang reynang maraming mata nasa gitna ang mga espada


Nanganak ang birhen, itinapon ang lampin.

Nanganak ang aswang, sa tuktok nagdaan.

 

Nakayuko ang reyna di nalalaglag ang korona.


May langit, may lupa, May tubig, walang isda.

Tatlong bundok ang tinimbag bago dumating nang dagat.

More Filipino Riddles On Page: 1 - 2 - 3 - 4


No comments: