Monday

Bugtong : Filipino Riddles Part 4


Bugtungan Tayo !!!

 1. Alalay kong bilugan, puro tubig ang tiyan
 2. Isang higanteng kahon, taguan ng kahapon.
 3. Bumubuka'y walang bibig, ngumingiti ng tahimik .
 4. Nagsaing si Pusong, nasa ibabaw ang gatong.
 5. Bahay ni Mang Tute, haligi ay bali-bali.
 6. Ako ay nagtanim nang dayap sa gitna nang dagat marami ang nahanap, iisa ang naka palad.
 7. Habang siya'y pinuputulan, mga sanga'y lalong nadadagdagan.
 8. Gumagapang, sumasagpang, ang buntot ko ang iyong pag-ingatan.
 9. Munting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas.
 10. Anong kabayo ang hindi tumatakbo?
 11. Isang bayabas, pito ang butas.
 12. Dalawang balong malalim, hindi maabot ng tingin.
 13. Abaruray, abarinding, kung maalinsangan ay kumekending.
 14. Limang puno nang niyog; isa ang matayog
 15. Dala mo siya, dala ka niya

Halimbawa ng Bugtong : 1 - 2 - 3 - 4
Bugtong tungkol sa Prutas: 1 - 2
Sagot:

 1. Batya
 2. Baul
 3. Bulaklak
 4. Bibingka
 5. Alimango
 6. Dalaga
 7. Akasya
 8. Alakdan
 9. Gamu-gamo
 10. Palantsahan
 11. Mukha
 12. Mata
 13. Abaniko
 14. Daliri
 15. Sapatos
'

Saturday

Bugtong : Filipino Riddles Part 3


Bugtungan Tayo !!!
 1. Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit. Mayroong katapusan, ngunit muling nagbabalik. Tumatanda ngunit isang taong gulang lagi. Wakas pa niya ay ipinagbubunyi.
 2. Dalawang tindahan sabay na binubuksan.
 3. Baboy ko sa Sorsogon, kung di sakyan, di lalamon.
 4. May binti, walang hita, may tuktok, walang mukha.
 5. Nagtanim ako ng isip, sa ilalim ng tubig, dahon ay makikitid, bunga'y pagkatulis-tulis.
 6. Maliit pa si kumare, marunong ng humuni
 7. Baka sa palupandan, ang unga ay nakakarating kahit saan.
 8. May bintana, walang bubungan may pinto, walang hagdanan.
 9. Hinila ko ang baging, nag-ingay ang matsing.
 10. Walang itak, walang kampit, gumagawa ng bahay na ipit.
 11. Kung kailan tinakpan, saka pa nakaaninaw
 12. Ulan nang ulan, hindi pa rin mabasa ang tiyan.
 13. Perlas na labis ang kinang, tubig ang pinanggalingan, nang bumalik sa pinagmulan, natunaw na'y nawala pa ang kinang.
 14. Tahimik kung malamig, sumasayaw kung mainit.
 15. Kay lapit-lapit sa mata, hinding-hindi mo makita.Halimbawa ng Bugtong  1 - 2 - 3 - 4
Halimbawa ng bugtong tungkol sa prutas 1 - 2

Sagot:

 1. Kalendaryo
 2. Mata
 3. Kudkuran
 4. Kabuti
 5. Palay
 6. Kuliglig
 7. Kulog
 8. Kumpisalan
 9. Kampana
 10. Gagamba
 11. Salamin sa mata
 12. Gabi
 13. Asin
 14. Abaniko
 15. Baba
'

Friday

Bugtong : Filipino Riddles Part 2
Bugtungan Tayo ! !!
 1. May puno walang bunga, may dahon walang sanga.

 2. Lumuluha walang mata, lumalakad walang paa.

 3. Buto't balat, lumilipad.

 4. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo.
 5. Tungkod ni apo, hindi mahipo.

 6. Eto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhik.

 7. Dalawang batong itim, malayo ang nararating.

 8. Kulang ang pamilya, kung ito'y wala pa.

 9. Ang sariwa'y tatlo na, ang maitim ay maputi na, ang bakod ay lagas na.

 10. Nagbibigay na'y sinasakal pa.

 11. Sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi.
 12. Manok kong puti, tumalon sa pusali.

 13. Isda ko sa Sapa, sapin-sapin ang taba.

 14. Nang munti ay may buntot nang lumakiy napugot.

 15. Eto na si Kaka, may sunong na dampa.

Halimbawa ng bugtong: 1 - 2 - 3 - 4Bugtong tungkol sa prutas 1 - 2.

Sagot:


 1. Sandok
 2. Pluma

 3. Saranggola

 4. Aso

 5. Ningas ng kandila
 6. Paa

 7. Mata

 8. Anak

 9. Matanda

 10. Bote

 11. Basket

 12. Hugas Bigas

 13. Saha ng Saging
 14. Palaka

 15. Pagong


Thursday

Bugtong : Filipino Riddles Part 1Riddles are expression in rhymes using one or two images that refer to a particular thing or object that has to be guess. Riddles are used for entertainment, mental exercises and amusement, to pass away time and to show their wit . . . it is entertaining and fun.

Filipino riddles deal largely with animals, plants, fruits  and objects of local character. Filipino riddles have been passed from one generation to another and their origins have never been trace, a lot of new riddles have also been created by the younger generation.


Let's try if you can answer some of the riddles below.

Bugtungan Tayo !
 1. Nagtago si Pedro, labas ang ulo.
 2. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari.
 3. Bugtong-pala-bugtong, kadenang umuugong.
 4. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka.
 5. Buhok ni Adan, hindi mabilang.
 6. Bibingka ng hari, hindi mo mahati.
 7. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon.
 8. Iisa ang pasukan, tatlo ang labasan.
 9. Malaking supot ni Mang Jacob, kung sisidlan ay pataob.
 10. Dalawang pipit nag titimbangan sa isang siit.
 11. Hayan na, hayan na di mo pa makita.
 12. Baka ko sa Maynila, hanggang dito, dinig ang unga.
 13. Nagdaan si Kabo Negro, namatay na lahat ang tao.
 14. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan.
 15. Ang alaga kong hugis bilog, barya-barya ang laman-loob.


 • Halimbawa ng Bugtong  1 - 2 - 3 - 4
 • Bugtong tungkol sa prutas : 1 - 2

Sagot
 1. Pako
 2. Sampayan
 3. Tren
 4. Gunting
 5. Ulan
 6. Tubig
 7. Banig
 8. Damit/Baro
 9. Kulambo
 10. Hikaw
 11. Hangin
 12. Kulog
 13. Gabi
 14. Anino
 15. Alkansiya